Hướng dẫn / Guide

Nếu muốn xem thông tin lưu trữ vĩnh viễn của bạn (YourName.nameVN.com) tại tổ chức name2.nameVN.com thì chỉ cần thêm /name2 vào tên miền của bạn để được đường link: yourname.namevn.com/name2

If you want to view your permanently stored information (YourName.nameVN.com) at the organization name2.nameVN.com, just add /name2 to your domain name to get the link: yourname.namevn.com/name2

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để xem thông tin lưu trữ vĩnh viễn về thành viên này được cập nhật bởi tổ chức name2.nameVN.com

Please click the button below to view permanently stored information about this member updated by the organization name2.nameVN.com

Bình chọn tổ chức này tại name2.voteVN.com