Đã tài trợ qua Donation.vn

Link:

YourName.donation.vn

Thư Cảm Tạ

Chân thành cảm tạ YourName.nameVN.com

Đã ủng hộ 70 triệu đồng

cho các tổ chức sau